Met onze aanpak helpen wij u uw ambities waar te maken

 

 

Wij zijn trots op onze professionele en vooruitstrevende adviesaanpak. Onze aanpak zorgt voor wederzijds commitment, voor gesprekken op ondernemersniveau en voor scherpte op doelstellingen van onze klanten. Precies datgene waar onze ICT-dienstverlening een steeds belangrijkere rol in speelt. John Heijnen (oprichter),  Peter Bijker (directeur business development) en Freddy Hogenveen (pre-sales consultant) nemen u mee in de reis die wij samen met onze klanten afleggen naar de top van het Maturity-model. Dit drieluik aan expertise, meer dan 30 jaar ervaring, kracht op innovatie en abstractievermogen binnen de techniek, laten een vernieuwende aanpak zien.

 

HOE HET ALLEMAAL BEGINT. WAAROM PROSPECTS, KLANTEN WORDEN
Alles begint met een goed gesprek. De aanleiding voor dit eerste gesprek is vaak tweeledig. Enerzijds zien we een vervangingsvraagstuk, waarbij we (door de komst van nieuwe oplossingen in het ICT landschap) merken dat organisaties voor steeds complexere vraagstukken komen te staan. Vraagstukken staan steeds dichter in het proces bij de eindgebruiker en worden bedrijfskritischer. We komen veel organisaties tegen die zich oriënteren in oplossingen die er op de markt zijn en advies willen in het verbinden van ICT met de bedrijfsdoelstellingen. Juist met die vraag komen organisaties vaak bij ons. Waarom? Dat wordt gedurende dit artikel steeds duidelijker. Een tweede reden waarom veel bedrijven bij ons klant worden is ontevredenheid over hun huidige ICT-dienstverlener. In de basis ICT-omgeving zijn randvoorwaarden niet op orde (security, responstijd, meteen vooruitdenken), of hun huidige ICT-leverancier werkt nog middels een traditionele aanpak wat niet meer aansluit bij de doelstellingen van hun organisatie. 

 

John: ‘‘Zeker op het gebied van wet- en regelgeving, bedrijfscultuur, kernwaarden en de invulling van goed werkgeverschap willen organisaties zich steeds meer kunnen spiegelen met hun ICTdienstverlener. Dit maakt de rol die ICT vervult in de organisatie complexer, abstracter en het vraagt om continu investeren, vooroplopen en breder kijken dan sec alleen de ICT-doelstellingen.‘‘

  

DOOR MIDDEL VAN IMPACT MAPPING TERUG NAAR DE ‘WAAROM’-VRAAG
In het gesprek met onze klanten, gaan wij eerst één stap terug. Terug naar de ‘waarom-vraag’. Door middel van impact mapping (lees ook het artikel over dit onderwerp op pagina 22) verkrijgen we inzicht in de bedrijfsdoelstellingen. Dit inzicht is een belangrijke randvoorwaarde om ICT van toegevoegde waarde te laten zijn. De rol waarin wij goed opereren, is die van sparringpartner. Waar veel IT partijen nog volledig op de techniek gericht zijn, richten wij ons op de ‘waarom’ achter de vraag. In onze professionele en vooruitstrevende aanpak maken de scherpe vragen die we stellen het verschil. Klanten waarderen deze aanpak. De ICT-doelstellingen en bijbehorende adviezen die we bieden, liggen in het verlengde van de bedrijfsdoelstellingen.  

 

Freddy: ‘’Klanten nemen ons mee in hun groeiambitie en organisatorische vraagstukken,
die wij vervolgens meenemen in de duurzame ICT-oplossing die wij bieden.‘‘

 

VAN KLANTTEVREDENHEID NAAR GEBRUIKERSTEVREDENHEID
Naast de bedrijfsdoelstellingen, zoomen we meer en meer in op gebruikersprofielen. Welke rollen zijn er binnen de organisatie? Wie zijn de eindgebruikers? En wat hebben zij nodig om succesvol, vrij en creatief te zijn? Waar voorheen de focus lag op de techniek (ook wel de instandhouding van het netwerk met de bijbehorende beheersbaarheid, stabiliteit, performance en continuïteit), zien we een verschuiving van klanttevredenheid naar  gebruikerstevredenheid. Onze rol daarin? Door middel van ICT het gebruik van het applicatielandschap zo eenvoudig mogelijk maken voor de eindgebruiker. Dit levert functionele vragen op in plaats van technische vraagstukken. Hier bereiden wij onze organisatie proactief op voor. Een voorbeeld hiervan is onze ‘state of the art helpdesk’. Doordat we mogelijke scenario’s van de toekomstige ICT-situatie van onze klanten toespitsen op de bedrijfsdoelstellingen en onszelf continu afvragen wat de toegevoegde waarde is voor de persona’s in deze nieuwe situatie, bereiken we optimaal alignment van ICT op de business.

 

SAMEN NAAR DE VOLGENDE STAP BINNEN ONS MATURITY-MODEL
Wat we met impact mapping hebben vastgesteld, toetsen we bij de klant. Onze aanpak is een proces van afstemming en wederzijdse feedback. Na deze afstemming kijken we naar het best mogelijke scenario van het toekomstige ICT landschap. Belangrijk daarbij is de fase waarin de klant zich bevindt. Hiervoor hanteren wij het Maturity-model. Dit model gaat van de betrouwbare ICT-omgeving (de basis), naar ‘verbeteren met ICT’ en uiteindelijk naar ‘innoveren met ICT’. We zien een ontwikkeling in de beweegredenen achter de investering. Vroeger (voornamelijk in de onderste laag rondom een betrouwbare ICT-omgeving) werden de kosten van de investering als belangrijkste factor gezien. Tegenwoordig gaat het om het rendement.

 

 

 

WE PRACTICE WHAT WE PREACH

Veel van onze eigen oplossingen, gebruiken wij intern. Voorbeelden hiervan zijn EOS en ScopeDesk. We hebben de kennis en kunde en onderbouwen (mede door de ervaring) wat we vinden. We adviseren proactief, gedegen en betrouwbaar, met ruimte voor de flexibiliteit die onze klanten vragen. De stappen in het Maturity-model doorlopen we graag met u omdat we op basis van onze kennis en kunde denken dat dit de juiste weg is, maar we doen het altijd samen. Samen met u, samen met onze partners!

Wij helpen u uw ambities waar te maken_131

Wij helpen u uw ambities waar te maken

 
3/14
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...