ONZE VISIE OP DE ZORG 

IT ALS AANJAGER EN VERBINDER VAN INNOVATIE IN HET PRIMAIRE PROCES

 

U wilt een betrouwbare ICT-omgeving. Logisch, maar wij geloven dat u meer mag verwachten van een ICTpartner. Bijvoorbeeld onderscheidende diensten en producten die uw bedrijfsproces ondersteunen. Waarom? Onze missie is om Nederlandse organisaties succesvoller te laten zijn. Niet alleen op ICT-gebied, maar voor het gehele organisatieproces- en bedrijfsvoering. Binnen onze missie zijn wij in diverse branches actief, waaronder de zorg.


In dit artikel vertelt collega Bart van Nijnatten (sales en marketing directeur) over onze visie op de zorg, en dan met name de care kant, o.a. de ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Wat zijn de laatste IT-ontwikkelingen in deze markt en wat betekent dit uiteindelijk voor de zorgverleners? Bart neemt ons mee in zijn visie.


PERSONEEL
Er is een groot tekort aan arbeidskrachten en er heerst een hoge werkdruk. Deze hoge werkdruk komt aan de ene kant door het tekort aan arbeidskrachten en aan de andere kant doordat de administratieve druk op medewerkers om dossiers en cliëntinformatie bij te houden, hoog en tijdrovend is.

 

ORGANISATIE
Zorgorganisaties werken steeds meer samen om in de zorgketen het beste voor de cliënt te doen en de beste oplossingen te bieden. Belangrijk hierbij is de privacy en veiligheid van alle gegevens omtrent cliënten en patiënten die uitgewisseld en opgeslagen worden. Daarnaast zien we budgetdruk; de middelen omtrent innoveren zijn beperkt en staan onder druk. Innoveren moet dus lean en mean gebeuren.


CLIËNTEN
Cliënten vragen steeds vaker zorg op maat. Ieder heeft een eigen behoefte wanneer hij/zij een bepaald type zorg wil krijgen. De cliënt zit aan het stuur van zijn eigen zorgproces. En dan met name de naasten die steeds meer inzicht willen hebben. Hoe gaat het met mijn familielid? Wat gaat er allemaal gebeuren?


TECHNOLOGISCH
Technologisch zien we dat er al veel innovaties op de markt zijn. Maar de crux zit in het slim combineren van de oplossingen om onze klanten te helpen op het gebied van Domotica, IoT, censoren, BI etc. Juist hier zijn wij van toegevoegde waarde door deze te koppelen en te integreren in de IT omgeving. 

 

ONZE VISIE
We zien naar de toekomst toe dat technologie steeds begrijpelijker wordt, maar ook steeds beter toe te passen is door een zorgmedewerker richting een cliënt. Ook zien we dat de zorgmedewerker in de toekomst niet alleen de directe zorg verleent, maar ook steeds vaker met de cliënt in gesprek gaat over de inzet van (technologische) hulpmiddelen die inzicht geven in hoe het met de cliënt gaat en benodigde zorgverlening proactief te signaleren. De zorgverlener kan dan bijvoorbeeld vanaf een mobile device samen met de cliënt en de naasten de statussen van de cliënt inzien en bespreken wat het behandelplan wordt. Daarnaast moeten zware administratieve lasten verdwijnen, zodat er tijd is om zorg af te stemmen op individuele behoeften. 

 

“De focus van IT zit in waarde creatie. Een regierol vervullen op basisvoorzieningen en een belangrijke rol in het bij elkaar brengen van het ecosysteem van partijen die een oplossing kunnen leveren. Voor diverse klanten vervullen wij reeds deze rol.“


SAMEN VAN ‘VERBETEREN MET ICT’ NAAR ‘INNOVEREN MET ICT’
We helpen onze klanten deze stappen te zetten naar de toekomst toe. Samen kijken we naar hun zorgverleningsproces; hoe zet je jouw IT op dit moment in? Als basisvoorziening, ben je aan het verbeteren of al aan het innoveren? We zien dat de meeste klanten op dit moment bezig zijn om de stap van ‘verbeteren met ICT’ naar ‘innoveren met ICT’ te maken. Wij adviseren en begeleiden onze klanten graag om uiteindelijk ook echt te innoveren met ICT. Daarin zijn een aantal belangrijke randvoorwaarden: commitment en betrokkenheid aan de  top en adoptie van de middelen door de zorgverleners. De adoptie bepaalt de kracht en het succes van wat je gaat doen en of het werkt.


ONZE KLANTEN
Naast de zorg zijn wij nog in diverse andere branches actief. Zoals de groothandel, bouw, zakelijke markt, onderwijs, food/agri, (maak)industrie en transport en logistiek. Van elk van deze branches hebben wij de expertise in huis om gericht te kunnen adviseren met betrekking tot IT vraagstukken.

 

 


“IT maakt het mogelijk om de zorg in Nederland betaalbaar te houden, de zorgbehoevende een excellente zorgbeleving te geven en de zorgmedewerker op een effectieve, plezierige en proactieve manier de klant te kunnen ondersteunen en adviseren.’’

Visie op de zorg

 
13/14
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...