Regie voor IT, een groeiende trend

 

IT vormt steeds meer een integraal onderdeel van de totale bedrijfsvoering. Voor de invulling hiervan moeten organisaties een beroep doen op meerdere, gespecialiseerde leveranciers van diensten en producten. Er komen steeds meer SaaS oplossingen en meer expertise wordt buiten de organisatie gehaald. Het op de juiste manier managen van deze leveranciers vraagt om een grondige specialisatie. Hier komt regie om de hoek kijken. Als DataByte voeren wij bij diverse klanten de regie, deels met betrekking tot onze eigen dienstverlening, deels ook met betrekking tot diensten van derden. Daarnaast werken wij voor diverse klanten samen met onafhankelijke IT adviseurs, waaronder Pro4Staff. Deze samenwerking ervaren wij als zeer prettig en constructief.

Artikel 2_42

 

Gezamenlijk naar een optimum

Wij spreken met Marco Plaisier, mede-eigenaar en IT Consultant bij Pro4Staff. Hij beheerst dit vak en bespreekt de trends. Marco: ‘’Ik zie het als mijn uitdaging om ervoor
te zorgen dat organisaties maximale ondersteuning krijgen vanuit de afzonderlijke leveranciers, maar ook vanuit de combinatie van leveranciers. De kunst is hoe je hen ook gezamenlijk naar een optimum toe laat werken’’. Naast de toegenomen complexiteit van IT, speelt de overspannen vraag naar IT’ers een belangrijke rol in de vraag naar regie. Organisaties moeten wel naar partners zoeken omdat zij hun vacatures niet gevuld krijgen.

 

Door kennis en ervaring leer je praktische doelen stellen 

Regie is voor een groot deel gebaseerd op ervaring. Je moet kennis hebben van meer werelden, kansen bij elkaar brengen en goed verwachtingsmanagement bij de klant inbrengen. Het vak bestaat uit onafhankelijk adviseren van de klant plus het managen van de leveranciers. Een traject start vaak met advies gevolgd door selectie van de juiste leveranciers. Marco start het traject met het uitdiepen van de functionele vraag, ofwel doorvragen op de functionele vraag om het onderliggende probleem te onderkennen. Hier komt geen IT of andere techniek bij kijken, de kunst is om in heldere taal de problematiek duidelijk te krijgen. Daarnaast moet de benodigde verandering vooral ook behapbaar zijn voor de organisatie. Marco: ‘’Zorg voor realistische doelen, zet er anders meerdere achter elkaar in de tijd.’' Als de uitdaging duidelijk is, wordt de optimale invulling gezocht. De ideale partners worden geselecteerd op een combinatie van aanbod, omvang, bereidheid om samen te werken en cultural fit. Natuurlijk spelen ook de eenmalige en doorlopende kosten een belangrijke rol.

 

“Proceskennis moet niet in hoofden zitten”

Marco heeft al vroeg in zijn loopbaan op het snijvlak van organisatie en IT gewerkt. Hij leerde dat het continu borgen en verbeteren van processen belangrijk is. Marco: ‘’Proceskennis moet niet in hoofden zitten, maar moet gedocumenteerd en raadpleegbaar zijn. Dit vormt een goede basis voor organisaties en stelt hen in staat zich te richten op verhogen van efficiency en effectiviteit.’’ Tijdens een project dat gericht was op de implementatie van boordcomputers in vrachtauto’s heeft Marco het beheer uitbesteed en de regie ingevuld. Vanuit deze rol initieerde hij commerciële tenders, die resulteerden in betere aanbiedingen. De door de diverse contractpartners geleverde oplossingen brachten ook toegevoegde waarde voor de klanten van de organisatie waar hij werkte. Onder andere bespaarden zij op kosten, doordat zij inzicht kregen in data over de gehele keten.

 

Specialisatie binnen IT vraagt om regie 

Er wordt door steeds meer organisaties nagedacht over het invullen van de regierol. Dit komt doordat de IT dienstverlening steeds vaker wordt opgesplitst in specialisaties, te denken aan telefonie, wifi, datacenter, software etc. Hierin is het belangrijk dat de diverse IT leveranciers kunnen samenwerken. En dat optimaal samenwerken vraagt om regie. Regie op het goed samenwerken van verschillende IT leveranciers, om op die manier bij te kunnen dragen aan het succes van onze klanten. De regisseur draagt, naast het werken naar een optimum, de verantwoordelijkheid voor de koppeling tussen IT en de bedrijfsdoelstellingen. Een mooie en toekomstbestendige rol die wij als DataByte voor diverse klanten uitvoeren. Of waar wij in de rol van een onafhankelijke IT adviseur (waaronder Pro4staff) mee samenwerken. Altijd met als doel: krachten  bundelen en samen excelleren door middel van IT!

OVER PRO4STAFF

 

Ruim een jaar geleden heeft Marco Plaisier met drie andere ervaren consultants de krachten gebundeld in Pro4Staff. Marco is gespecialiseerd in het op pragmatische wijze bijstaan van organisaties op gebied van IT. De andere partners richten zich op ICT, AVG, HR en Finance. Waar mogelijk werken zij samen, wat synergie oplevert voor hun klanten. Op gebied van IT levert Pro4Staff advies en regie, daarnaast worden er projecten aangestuurd. Pro4Staff levert geen operationele IT diensten of IT producten en staan hierdoor onafhankelijk in de markt.

Regie voor IT

 
7/14
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...